FrESCo staat voor Friese Energie Service Company. Dit is een samenwerking tussen een technisch team en een financier. Het doel van een FrESCo is om woningen en gebouwen te verduurzamen om daarmee het energieverbruik en de energierekening naar beneden te brengen. Hoe werkt dit dan precies?

1. Uitbesteden energievoorziening
De energievoorziening en het management hiervan worden door de gebouweigenaar uitbesteed aan de FrESCo. De FrESCo neemt dus uw energierekening en het beheer hiervan van u over. U betaald het bedrag dat u nu ook betaald voor uw energie dus nu aan de FrESCo en niet meer aan uw energieleverancier. Dit wordt samen met alle andere gemaakte afspraken contractueel vastgelegd.

2. Gebouw verduurzamen
Het technische team voert vervolgens energiebesparende maatregelen door in het desbetreffende gebouw. Dit wordt betaald met middelen die beschikbaar gesteld worden door de financier. Welke energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd is afhankelijk van het desbetreffende gebouw en de huidige situatie.

3. Energiebesparing
Doordat er energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd in het gebouw zullen de energiekosten dalen. Met deze besparing op de energiekosten wordt gedurende de looptijd van traject de financiering terugbetaald aan de financier.

4. Einde overeenkomst
Wanneer de vooraf vastgestelde periode van de overeenkomst afloopt zijn er twee mogelijkheden. De gebouweigenaar neemt zelf de energievoorziening en het beheer hiervan weer over. Hij heeft nu echter een energiezuiniger gebouw met een lagere energierekening. De gebouweigenaar en de FrESCo kunnen ook een tweede overeenkomst aangaan met hierin nieuwe gemaakt afspraken. Het proces begint dan weer vanaf het begin.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u een vrijblijvende eerste gesprek aanvragen? Vul dan onderstaande contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.